Aktualności

Nagroda Ministra Rozwoju i Technologii dla rozprawy doktorskiej dr inż. Katarzyny Kaczorek-Chrobak
Praca doktorska dr inż. Katarzyny Kaczorek-Chrobak z Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej pt. Electric cables used in buildings –dependency of fire properties on constructional and material parameters została nagrodzona w 49. edycji konkursu Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii rozprawy doktorskie za rok 2021.
więcej >
Podpisanie porozumienia pomiędzy Politechniką Białostocką a Instytutem Techniki Budowlanej
W dniu 11 marca 2022 r. zostało podpisane w Warszawie, w siedzibie ITB porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Instytutem Techniki Budowlanej.
więcej >
XVIII spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, ITB, Warszawa – 8 marca 2021 r.
8 marca 2022 r. odbyło się w Instytucie Techniki Budowlanej oraz za pośrednictwem platformy Microsoft Teams XVIII spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, w ramach projektu POWR.02.12.00-00-006/16 Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie: http://srkbud.zzbudowlani.pl/, realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza - Edukacja- Rozwój 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś priorytetowa II pt. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.12 pt. ”Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
więcej >
Zapraszamy na szkolenie "Pełnomocnik ds. ZKP betonu towarowego ..."
Szkolenie odbędzie się w dniach 21 - 22 kwietnia 2022 r.
Zakres tematyczny szkolenia:
- wymagania norm odnośnie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Zasady tworzenia dokumentacji opisującej system Zakładowej Kontroli Produkcji w wytwórniach betonu towarowego oraz zakładach prefabrykacji,
- zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu,
- wymagania norm dla betonu towarowego oraz mieszanek związanych hydraulicznie i prefabrykatów betonowych.
więcej >
Nowości wydawnicze Instytutu
Ukazały się nowe wydawnictwa ITB:
Ocena przydatności terenów górniczych i pogórniczych do zabudowy. M. Kawulok; Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2022;
Elewacje wentylowane. Diagnozowanie stanu technicznego. L. Runkiewicz, O. Kopyłow, J. Sieczkowski; Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2021;
Aktualne problemy budownictwa na terenach górniczych i pogórniczych. Pod redakcją Mariana Kawuloka; Prace Naukowe. Monografie.
więcej >
Seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie zorganizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie
Seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy z Politechniką Bydgoską, pod patronatem honorowym Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
więcej >
Stoisko ITB podczas targów BUDMA 2022
W dniach 1 - 4 lutego 2022 r. w Poznaniu odbyła się 30 edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2022.
więcej >
Dr inż. Robert Geryło powołany na członka Zespołu doradczego GINB
Dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej został powołany na członka Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z misją zapewnienia fachowego i specjalistycznego doradztwa w szczególności w następujących obszarach: orzecznictwa administracyjnego administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, działalności kontrolnej administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego, usprawnień w obszarze budownictwa, współpracy pomiędzy organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego a sektorem prywatnym.
więcej >
Weź udział w tworzeniu ekosystemu wspierania innowacji - ANKIETA
Platforma METABUILDING to wirtualny pojedynczy punkt dostępu do wsparcia innowacji i usług w europejskim ekosystemie budowlanym. Aby jak najlepiej zaprojektować ekosystem potrzebujemy konsultacji z firmami sektora budowlanego. Zachęcamy do wypełnienia załączonej ANKIETY.
więcej >
XVII spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, prowadzone w formie zdalnej, ITB, Warszawa – 7 grudnia 2021 r.
7 grudnia 2021 r. odbyło się XVII spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, w ramach projektu: POWR.02.12.00-00-006/16 Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja- Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej II pt. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.12 pt. ”Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
więcej >