BETON TOWAROWY

BETON TOWAROWY, MIESZANKI ZWIĄZANE HYDRAULICZNIE

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz rozporządzeniem w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 wraz z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2018 r. poz. 1233 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1176) beton towarowy (grupa 26) oraz mieszanki związane hydraulicznie (grupa 23) znalazły się wśród wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz znakowaniem znakiem budowlanym.


Sporządzenie krajowej deklaracji i oznakowanie znakiem budowlanym jest możliwe od 1 stycznia 2017 r. i staje się obowiązkowe od 1 stycznia 2021 r.


Zgodnie z ww. rozporządzeniami beton do zastosowań konstrukcyjnych oraz mieszanki związane hydraulicznie stosowane w konstrukcji dróg podlegają krajowemu systemowi 2+, który wymaga od Producenta m.in. posiadania Krajowego Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji. Posiadając certyfikat, Producent może wystawić krajową deklarację właściwości użytkowych i oznakować wyrób znakiem budowlanym B.


Instytut Techniki Budowlanej, mający wieloletnie doświadczenie oraz będący jednostką akredytowaną w zakresie certyfikacji betonu towarowego oferuje prowadzenie procesu certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji i nadzoru nad certyfikatem w konkurencyjnych cenach oraz kompleksową ofertę szkoleń tematycznych.

 

Zakład Certyfikacji

Telefon:

(22) 579 61 67
(22) 579 61 03
(22) 579 62 57

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu

Telefon:

(22) 579 64 38
(22) 579 64 35, (22) 579 61 65

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa