INSTYTUT

ITB jest instytutem badawczym, który prowadzi prace badawcze w dziedzinie budownictwa i dziedzinach pokrewnych, ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Od 75 lat, dzięki doświadczonej kadrze wykorzystującej najnowsze metody badawcze i specjalistyczną aparaturę pomiarową, wspieramy rozwój budownictwa zarówno w kraju jak i za granicą.


Instytut Techniki Budowlanej uzyskał notyfikację do realizacji zadań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011.

Numer Jednostki Notyfikowanej 1488


Instytut posiada akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) Zespół Laboratoriów Badawczych (nr akredytacji AB 023).

Wyposażenie pomiarowe nadzoruje akredytowane przez PCA Laboratorium Wzorcujące (nr akredytacji AP 113).

Instytut jest jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) - w zakresie certyfikacji wyrobów budowlanych (nr akredytacji AC 020) i - w zakresie certyfikacji systemów zarządzania (nr akredytacji AC 072).


Instytut Techniki Budowlanej posiada certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonych systemów zarządzania z wymaganiami norm:


Główna siedziba ITB mieści się w Warszawie przy ul. Filtrowej 1.


KRS: 0000158785

REGON: 000063650

NIP: 525 000 93 58