KOMPETENCJI PERSONELU

Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji ITB działając w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC17024 prowadzi, jako jednostka certyfikująca osoby, certyfikację kompetencji osób zakładów produkujących beton towarowy.

Więcej szczegółów wkrótce.


W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt pod nr tel. (22) 57 96 281 lub (22) 57 96 167.

znak certyfikacji: logo ITB, kompetencje personelu