POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA

UCHWAŁA nr 1/8/2019 Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 26 września 2019 r. określająca sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport w Instytucie Techniki Budowlanej