PROJEKTY NAUKOWE

KONTAKT

Samodzielne stanowisko ds. projektów badawczych

dr hab. inż. Marta KADELA, prof. ITB

Telefon:

(22) 579 61 70
mobile: 603 60 12 48

E-mail:

m.kadela@itb.pl

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa