XVIII spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, ITB, Warszawa – 8 marca 2021 r.


XVIII spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, prowadzone w formie hybrydowej, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa –  8 marca 2021 r.


8 marca 2022 r. odbyło się w Instytucie Techniki Budowlanej oraz za pośrednictwem platformy Microsoft Teams XVIII spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, w ramach projektu POWR.02.12.00-00-006/16 Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie,  realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza - Edukacja- Rozwój 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś priorytetowa II pt. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.12 pt. ”Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Spotkanie otworzył dr inż. Robert Geryło – Dyrektor ITB, członek Grupy Sterującej Projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.

Współorganizatorem spotkania był prof. dr hab.inż. Leonard Runkiewicz, Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji  w Budownictwie, a prowadzącą spotkanie  - dr hab inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB, Lider Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji.

Podczas posiedzenia przedstawiono następujące prezentacje:

1. "Kwalifikacje szczególnie potrzebne w budownictwie w perspektywie najbliższych lat w kontekście potrzeb zgłaszanych przez pracodawców z sektora”, dr Krzysztof  Symela, Dyrektor Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

2. "Kształcenie zawodowe w okresie pandemii z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rynku pracy w budownictwie”, mgr inż. Magdalena Popielewska, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

3. „Ochrona danych osobowych jako element kompetencji pracowników", dr inż. Wiesław Klimczak, Inspektor Ochrony Danych w Instytucie Techniki Budowlanej

4. Informacja na temat działań Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji – I kwartał 2022 r., dr hab. inż. Jadwiga Fangrat,  prof.  ITB, Lider  Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji.

W spotkaniu uczestniczyło 27 osób: członkowie i eksperci Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji oraz zaproszeni goście.